apply.png
Bakketun

Les mer om Bakketun Folkehøyskole

arrow.png

Hvor vil du?

I løpet av livet kommer vi til forskjellige veivalg. Du som er rundt atten år står muligens ved et av disse akkurat nå. Hvilken utdanning skal du ta? Er du motivert nok til å starte på et langt studium, eller trenger du litt tid til å tenke deg om?

Har du lyst til å fylle tiden din med noe som er positivt, utviklende og som kanskje kan hjelpe deg å ta de riktige valgene for framtiden?

Tenk deg å kunne bruke et helt år på noe du har veldig lyst til å gjøre! Noe som kanskje aldri har stått på timeplanen din, noe du brenner etter å dykke ned i! Eller kanskje velge noe helt nytt, og oppdage nye interesser eller talent?

CE aktivitet2

Som elev på Bakketun vil du møte utfordringer, både faglig og som menneske. Du kommer til å ”vokse inni deg”. Kanskje er det akkurat dette som skal til for at du skal kunne ta et godt veivalg for framtiden din.

Hvor vil du? Du avgjør!

Skoleåret

Skoleåret begynner i siste halvdel av august og avsluttes i midten av mai. Folkehøgskoleåret er et fortettet skoleår, det vil du best merke ved at vi har lørdagsundervisning. Lørdagene har også elevene ansvaret for elevkvelder og vi koser oss med god mat om kvelden. Virkelig et høydepunkt i uka. Vi har hjemreisehelger eller andre ferier omtrent én gang hver måned.

Se oppdatert skolerute pr. 26.05.22 her.

Se og/eller last ned skoleplan for 2022/2023 her:

Skoleplan 2022 2023

Oversikt over skolens linjetilbud her.

Verdigrunnlag

Bakketun er en av mange kristne folkehøgskolene i Norge. Det betyr ikke at alle elevene er kristne, men du vil møte ansatte som har en kristen tro.

På alle folkehøgskoler er det vanlig med en fellessamling i løpet av skole-dagen. Der går vi gjennom viktig informasjon, og vi har et ord for dagen som ofte vil ha et kristent utgangspunkt.

Vi ønsker å formidle troen på en levende og naturlig måte og legger opp til samlinger utenfor skoletiden for de som ønsker å delta på dette.

Vi er en egen stiftelse tilknyttet Normisjon Region Trøndelag.

Foto: Jona Petrikke Løseth
Tatt på foto valgfag.

Fasiliteter

 • Treningsrom
 • Skatehall
 • Buldrerom
 • Gymsal
 • Elevkjøkken
 • Fotballbane
 • Tennisbane

Alt dette tilgjengelig også utenom skoletid.

I tillegg har vi også en del fasiliteter knyttet opp imot linjene hvor du som linjeelev kan få tilgang også på fritiden.

 • Lydstudio
 • Musikkrom Band
 • Musikkrom øving
 • Formingsrom
 • Keramikkverksted
 • Redigeringsrom for film
 • Fotostudio

Rammer for felleskapet

For at vår lille samfunn skal fungere, er det viktig å ha noen rammer for fellesskapet. Vi ønsker at både elever og ansatte skal trives, ta hensyn til hverandre og la seg engasjere! Dette vises tydelig i skolens kjerneverdier:

Trygghet:

Vi ønsker å være et sted der du kan føle deg trygg og dermed tørr være deg selv, prøve nye ting og at du bidrar til at dine medelever kan gjøre det samme.

Raushet:
Her skal alle uansett utgangspunkt, interesser og tro oppleve å bli møtt på en raus og inkluderende måte. At du selv møter andre med raushet og respekt vil føre til at de vil trives i ditt selskap.

Livsglede:
Hos oss vil vi at miljøet skal være preget av kreativitet og øyeblikk som skaper glede. Samholdet styrkes når vi heier hverandre fram!

Folkehøgskole er læring i vid forstand, både faglig, sosialt og personlig. Og din deltagelse vil være viktig for både deg og de andre elevene.

Elevene bor i skolens internat, fordelt i mindre boenheter. Dette er en flott arena for å være med å ta ansvar for et godt fellesskap.

Skolen har 0-grense for bruk av rusmidler, og det er viktig at alle aksepterer at dette er et rusfritt år.