apply.png
Felles studietur Sør-Europa

Hvor vil du?

arrow.png

Sør-Europa

For skoleåret 2022/2023

Den felles skoleturen går til et land i Sør-Europa. Her legger vi nå opp til tur til Spania i løpet av høsten 2023. Hit drar vi ca. en uke for å lære mer om kultur og historie, men også for å lære hverandre bedre å kjenne.

Et av hovedformålene på denne turen er også å gjøre ting sammen på tvers av linjene og de gruppene som har blitt etablert så langt i året. Her prøver vi å gi en mulighet til at alle kan få bli litt kjent med alle!

FAKTA

Hovedstad:            Madrid
Språk:                     Spansk
Valuta:                    Euro
Styreform:             Monarki
Befolkning:            Ca 47 Millioner