apply.png
Om Spania

Hvor vil du?

arrow.png

Spania

Felles skoletur går til Spania. Her drar vi en uke for å lære mer om spansk kultur, men også for å lære hverandre bedre å kjenne.

Et av hovedformålene på denne turen er også å gjøre ting sammen på tvers av linjene og de gruppene som har blitt etablert så langt i året. Her prøver vi å gi en mulighet til at alle kan få bli litt kjent med alle!

For informasjon rundt korona/covid-19 og studieturer, se følgende:

https://bakketun.fhs.no/reisemal/studieturer-og-korona-covid-19/

FAKTA

Hovedstad:            Madrid
Språk:                     Spansk
Valuta:                    Euro
Styreform:             Monarki
Befolkning:            Ca 47,4 Millioner