apply.png
Praktisk informasjon

Les mer om hvordan du søker, kostnader for skoleåret og meldinger fra skolen til elever og foresatte.

arrow.png

Slik søker du

Søknadsskjema finner du ved å trykke Søk idag! øverst i høyre hjørne. Det er en fordel å sende inn dokumentasjon fra tidligere skolegang og annen erfaring med en gang (men kan ettersendes). Vi ser på fraværet, adferds- og ordenskarakteren. I utgangspunktet har vi 18-års grense på skolen, men vi kan ha noen unntak (ta kontakt med skolen). Tilbud om skoleplass gis etter en vurdering i forhold til skolens helhetlige pedagogiske opplegg. Vi ønsker en god fordeling av gutter og jenter på alle linjer, og legger vekt på at du er motivert for å arbeide innenfor våre ulike fagområder.

Du kan søke fra 1 oktober og frem til oppstart. Men vi sender ut tilbud om plass 1. februar, likt alle andre folkehøgskoler. Etter dette er det løpende opptak. Derfor er lurt å søke så tidlig som mulig – noen linjer kan bli fort fulle! Svar på mottatt søknad får du i løpet av et par dager etter vi har fått søknaden din.

Studiepoeng

I tillegg til 2 alderspoeng vil et år på folkehøgskole gi 2 konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning. Dette forutsetter minst 90% frammøte.

Informasjon vedr. avslutningsdag 15.05.21

Til foreldre/foresatte

Her på huset nærmer vi oss nå slutten av et spennende skoleår for årets elever. Først og fremst har det vært spennende og innholdsrikt fordi et slik skoleår kan og bør være det. Så har jo koronasituasjonen i tillegg gjort at vi har måttet gjøre et ekstra arbeid med tanke på smittevern gjennom året.

Vi har fått gjennomført mye; opplegg på linjene, i fellesfag og valgfagsemner, på ettermiddags- og kveldstid. Elevkvelder, stippekvelder, kro, trivselsopplegg. På linjeturer eller turer sammen hele kullet. På mange måter har vi fått være mye i den gode sosiale sammenhengen som folkehøgskolehverdagen gir mulighet til.

Så går vi nå fort inn i de siste ukene av året, og etter å ha brukt vinteren til å bli kjent med hverandre skal vi snart reise videre – hver for oss. Vi har fortsatt noen uker igjen som inneholder muligheter. Vi skal gjøre de siste tingene vi har på planen for de ulike linjene, bruke tid til fellesopplegg, og til å samle alle inntrykkene og opplevelsene vi har hatt i løpet av året…

Det kan også være greit å vite at vi har ulike måter å holde litt kontakt på også etter at skoleåret er over. En mulighet er gjennom ulike treff og elevstevner som skolen inviterer til, og i de siste årene har jo kontakt gjennom sosiale medier som Facebook og andre blitt mer og mer viktig for å holde kontakten.

På grunn av de gjeldene restriksjonene for smittevern, vil avslutningen lørdag 15.05 kun bli for elever og ansatte. Det betyr at foreldre/foresatte dessverre ikke kan inviteres inn denne dagen, slik vi pleier og ønsker. Vi håper og tror at dere har forståelse for dette!

Program for elevene denne dagen ser slik ut:

 

PROGRAM

Kl. 08.30 Frokost

Kl. 09.30 Morgensamling i kapellet

Kl. 10.30 Siste pakking/rydding

Kl. 12.30 Festmiddag

Kl. 14.00 Avslutningsfest

Vi ser for oss at programmet på avslutningsfesten er ferdig ca. 16.00, slik at det etter dette vil være mulig å pakke ut av internatet.

Kveldsmat ca. kl. 18.30 for de av elevene som ikke har reist. De som ikke reiser før søndag 16. mai, vil ha mulighet for å få frokost mellom kl. 08.00 – 09.00 søndag morgen.

 

Bakketun, 29.04.21

Vennlig hilsen

 

Erling Helland

– rektor –

Oppdatert skolerute for skoleåret 2020/21 pr. 11.12.20

Skolen har etter samtaler med ansatte og elever v/elevrådet justert skoleruten for våren 2021. Hovedendringen er at vinterferien tas ut grunnet situasjonen rundt korona og risikoen for smitte og utfordringer rundt evt. karantene etter opphold borte fra skolen. Dette fører også til endringer rundt noen undervisningsfrie lørdager i løpet av våren, samt endringer i dato rundt påskeferien.

Oppstart etter juleferie er som tidligere satt opp onsdag 06.01.21, kl. 12.00. Dette betyr at det er mulig for elevene å komme på skolen i løpet av tirsdag 05.01.21 om ettermiddagen.

For våren 2021 blir følgende datoer berørt:

 • Januar: Undervisningfri lørdag 23.01
 • Februar: Undervisningsfri lørdag 06.02, 20.02 og 27.02. Vinterferie i løpet av uke 7/8 kuttes
 • Mars: Avslutning før påskeferie: Fri etter endt undervisning torsdag 25.03.21, kl. 16.00. Skolen vil i utgangspkt. være stengt i påskeferien
 • April: Oppstart torsdag 08.04.21, kl. 12.00. Mulig å komme på skolen i løpet av onsdag 07.04.21 om ettermiddagen
 • Mai: Undervisningsfri lørdag 01.05.21

Skoleåret er fortsatt planlagt avsluttet som satt opp i den ordinære skoleruta, 15.05.21.

Det er fortsatt slik at vi må være forberedt på behov for evt. justeringer for våren 2021, bl.a. ifm. endelige avgjørelser rundt studieturer til utlandet. Dette vil vi måtte komme tilbake til.

Rev. skolerute 2020 2021 pr. 11.12.20

Erling Helland, rektor

Oppdatert skolerute for skoleåret 2020/21 pr. 07.09.20

Skolen har justert skoleruten for høsten 2020 og oppstart i januar 2021. Følgende datoer blir berørt:

 • Fridager november: Fri etter endt undervisning torsdag 05.11.20 kl. 16.00. Oppstart tirsdag 10.11.20 kl. 12.00
 • Avslutning før juleferie: Fri etter endt undervisning onsdag 16.12, kl. 13.00
 • Oppstart etter juleferie: Oppstart onsdag 06.01.21, kl. 12.00. Mulig å komme på skolen i løpet av tirsdag 05.01.21 om ettermiddagen

Det vil fortsatt være slik at det er mulig å være på skolen i høstferie og kortere ferier. Skolen vil være stengt i juleferien.

Skolen vil dessverre ikke kunne organisere felles transport for ferier/hjemreise.

Skolen vil måtte komme tilbake til evt. justeringer for våren 2021, bl.a. ifm. endelige avgjørelser rundt studieturer til utlandet.

Erling Helland, rektor

Oppdatert skolerute Bakketun FHS 07.09.20 II

 

Informasjon vedr. skolestart for elever 2020/2021

Pr. 10.08.20

Vi nærmer oss nå 22.08.20 og skolestart for neste års elever med stormskritt. Vi håper du som skal være elev neste år og dine har hatt en god sommer, og at du nå kjenner på at du kan glede deg til å starte opp på folkehøgskole til høsten! Her på huset er vi nå i full gang med forberedelsene til neste skoleår. Vi gleder oss til å treffe deg og dine medelever som skal være her sammen med oss det kommende skoleåret!

Som elev vil du ha mulighet til å møte opp på skolen fra fredag 21.08. Det er også mulig å møte i løpet av lørdag 22.08. Programmet for dagen er pr. nå slik:

Fredag 21. august

De som har lang vei kan komme i løpet av kvelden.

Det serveres enkel kveldsmat mellom kl. 18.00 og 20.00.

Lørdag 22. august

08.00 – 09.00    Frokost

11.30 – 12.00    Formiddagskaffe

12.00 – 13.45    Foreldreforum (informasjon og anledning til spørsmål)

Stipendiater noe bli-kjent-aktiviteter for elevene som har kommet

14.00                 Middag

16.00                 Åpningsfest. Avsluttes med kaffeservering.

Etter dette blir det avreise for foreldre/foresatte.

Utpå kvelden vil det bli et opplegg for å bli litt bedre kjent med hverandre for elever og ansatte.

Som du ser i et av pkt. nedenfor vil det være mulig å møte for en av dine foreldre/foresatt til åpningsdagen lørdag den 22. august. Vi ber om å få informasjon iht. påmeldingsskjema i retur til skolen på mail innen 14. august (adm@bakketun.fhs.no).

Litt informasjon om smitteberedskap

Som vi skrev i brevet vi sendte i juni, planlegger vi fortsatt for et så normalt skoleår som mulig, selv om vi nok vil merke at vi må tilpasse oss koronasituasjonen litt sånn fortløpende. Skolen har bl.a. laget en beredskapsplan som skal si noe om hvordan vi ønsker å møte smitterisikoen i ulike sammenhenger, og hvordan vi ser for oss å gjøre tiltak ved evt. sykdomstilfeller. Arbeidet er gjort i samarbeid med folkehøgskole-organisasjonene på landsplan og lokale smittevernmyndigheter.

Planen sier bl.a. noe om beredskapstrinn etter trafikklysprinsippet som er brukt i øvrig skoleverk, med nivåene GRØNN, GUL og RØDT. Dette kan du se mer om på skolens hjemmeside (link her).

Et av de første viktige punktene vi ser ifm. smitterisiko er knyttet til oppstart av skoleåret. Derfor har vi laget følgende punkter vi ønsker å gjøre dere oppmerksom på:

 • Ber alle elever prøve å gjennomføre 5 dagers egen-karantene, hvor man er forsiktig med hvem man omgås
 • Skolen gir pr. nå mulighet til at eleven kan følges av 1 foresatt ved oppstart. Skolen ber om at vedkommende også er forsiktig med hvem man omgås siste 5 dager før skolestart
 • Eleven skal sende en egenerklæreing om helse/symptomer på luftveissykdom til skolen 2 dager før skolestart, dvs. 20.08.20. Her gir du også beskjed om når du planlegge å komme til skolen
 • Dersom mulig unngå bruk av kollektivtransport ifm. ved reise til skolen
 • Utsette oppmøte til skolen dersom en har symptomer til luftveissykdom. Ta kontakt med skolen for å avklare nærmere
 • Beredskapstrinn GUL gjelder fra skolestart og minst 5 dager inn i skoleåret. Dette innebærer ekstra fokus på hygiene og 1 meters avstand, slik at undervisning, opplegg, grupperinger, måltider, mulighet til å forlate skolens område mm. vil være påvirket av dette. Etter minst 5 dager vil skolen vurdere muligheten for å endre beredskapstrinn til GRØNN, hvor kullet i større grad kan betraktes som en enhet (kohort)

Vi ser at situasjonen kan endre seg raskt, slik at vi må være forberedt på endringer i berdskapstrinnVi håper at alle har mulighet til å bidra til å minimere risikoen for smitte, og ber dere ta kontakt med skolen dersom dere har spørsmål.

Når det gjelder skoleåret videre holder vi fortsatt på planen som er beskrevet i den opprinnelige skoleruta, med de endringene vi skrev om tidligere i sommer:

 • Alle studieturer til utlandet er pr. nå flyttet til våren 2021. Hvorvidt de kan gjennomføres som planlagt er avhengig av vurderingen som gjøres av smittesituasjon, UDs reiseråd osv.
 • Skolen vil vurdere muligheten for å være på skolen i noen av de lengre feriene (eks. høstferie, vinterferie) ut fra smittesituasjonen på det aktuelle tidspkt.
 • Skolen legger pr. nå opp til at vi gjennomfører juleferie og påskeferie. Men ønsker å presisere at dato for start og slutt av ferier kan bli flyttet i forhold til opprinnelig skolerute

Vi gleder oss til å treffe dere alle, og er spente på året som ligger foran! Og selv om det er mye som oppleves usikkert akkurat nå, kan vi love at vi skal gjøre det vi kan for at folkehøgskoleåret ditt skal bli så innholdsrikt og minnerikt som mulig!! Så – hjertelig velkommen til Bakketun!!!

Erling Helland, rektor

Invitasjon til åpningsdag Bakketun fhs høsten 2020

Hva trenger jeg?

Noen tips:

 • Oppbevaringsboks til å ha under senga.
 • Slippers/tøfler
 • Drikkeflaske/matboks
 • Dyne/pute og sengetøy

Alle søkere vil få tilsendt en elevguide med utfyllende informasjon om hva du bør tenke på før du kommer til Bakketun.

Ellers vil du motta et brev fra læreren din med informasjon og en egen pakkeliste alt etter hvilken linje du velger å gå.

Noen elever laget en film for nye søkere. Her får du en liten omvisning på skolen og litt tips til hva du kan vurdere å ta med deg 🙂