apply.png
Teaterproduksjon

FEM MINUTTER TIL FORESTILLING. PUBLIKUM ER PÅ PLASS, OG DU ER KLAR FOR Å TA SCENEN!

arrow.png

Teaterproduksjon

Vil du utvikle skuespilleren i deg? Bli tryggere på scenen og våge å gi mer av deg selv? Sceneskrekk er ingen hindring, kun en utfordring. Alt kan jobbes med!

Skuespillerteknikk er et fagområde der vi tar utgangspunkt i hele deg. Stemme, formidling, hvordan » ta rommet», kropsspråk og hvordan vi finner karakteren vi skal spille.

Teater er mer enn en scene, en sal og en skuespiller. Vi skal bli kjent med alle deler av en produksjon gjennom å oppleve forestillinger sammen.

Teater handler om å fortelle en historie. Det kan være ut ifra en ferdig tekst eller manus, eller for oss, noe vi jobber oss fram til sammen gjennom bla. improvisasjon. Kanskje har du en historie du vil fortelle? Dette kan bli til små og større forestillinger her på skolen eller på turne.

Ved hjelp av teaterfaget vil du oppdage nye sider ved deg selv, og utvikle disse gjennom kreativt arbeid, både individuelt og sammen med resten av klassen.

teater_hovedbilde
FAGOMRÅDER

  • Skuespillerteknikk
  • Regi og rombruk
  • Kropp og bevegelse
  • Fortellerteater
  • Karakterarbeid
  • Improvisasjon

HVOR VIL DU?
Studieturen går til New York. Der skal vi bl.a. se store musikaler og verdenskjente forestillinger.

Låtskriving og bandøving, Musikk; Artist, linje på Bakketun Folkehøgskole

 

Linja samarbeider en god del med linjene Musikk;Artist og Lydteknikk/Musikkproduksjonslinja. Dette gir en unik mulighet til å jobbe i et bredt faglig og kreativt miljø. Vi setter opp forestillinger og konserter sammen. Og når vi pakker buss og lastebil med vår egen rigg er vi vi klar for turne!