apply.png
Global forståelse

Er du interessert i kultur, språk, menneskerettigheter, gjenbruk, miljø og friluftsliv? Da er dette linja for deg!

arrow.png

Sammen jobber vi kreativt, både ute og inne, med temaer som engasjerer oss. Som elev blir du med på å forme linjen. Vi møter organisasjoner, drar på foredrag og workshops. I løpet av året vil vi holde på med store og små prosjekter, noen er felles og noen bestemmer dere selv. Noen eksempel på prosjekter vi skal jobbe med: 

 • Organisasjonene som arbeider med miljø og bærekraft
 • Samarbeid med menneskerettighets-senteret Falstad. Gjennom samtaler, kreativt arbeid og kunstworkshop vil vi jobbe med den vanskelige delen av vår felles europeiske historie. 
 • Sy om! I samarbeid med kunsthånd-verklinja jobber vi med redesign
 • På sporet av Sapmi: Prosjekt med fokus på samisk kultur, identitet og menneskerettigheter. 

Vi formidler arbeidet vi gjør på linja bl.a. gjennom utstillinger, podcast og sosiale media.

Friluftsliv, både sommer og vinter, er en viktig del av linjen, og vi drar på teltturer, lager mat på bål, reiser til fjells eller ut til kysten. 

I løpet av skoleåret drar vi på kortere og lengre studieturer i Norge. Endelig reisemål for den store studieturen er ikke endelig avklart pr. nå, på grunn av situasjonen rundt korona. Men tidligere år har linja hatt studieturer til Sør-Amerika og Marokko.

 

 

Fagområder:

 • Menneskerettigheter/ urfolks rettigheter
 • Kulturforståelse
 • Formidling: Escape room, podcast, utstilling, foredrag.
 • Møte med engasjerte mennesker
 • Foredrag og workshops
 • Klima, miljø, bærekraft
 • Praksis i organisasjon
 • Feltarbeid/prosjekt
 • Fordypning: Land, språk og kultur
 • Friluftsliv/reise
 • Kreativt gjenbruk

 

Jeg hadde et utrolig fint år. Den store reisen var årets høydepunkt. I regnskogen fikk vi sett hvordan avskogning og forurensning påvirker miljøet. Vi besøkte ulike bistandsorganisasjoner i Latin Amerika og hjemme.

Elise Åsnes, Global forståelse

STUDIETURER

Hvert år drar vi på studieturer hvor vi ønsker å besøke mennesker som arbeider i ulike organisasjoner som arbeider med miljø og bærekraft. Teambuilding og friluftsliv vil også være i fokus, så vi legger også inn kortere turer i nærområdet.

Tidligere år har linja hatt studieturer til både Peru, Bolivia og Marokko. For skoleåret 2022/2023 planlegges det for studietur i Norge eller Europa.

Pr. 01.10.21: Skolen vil følge anbefalinger fra norske og lokale myndigheter med tanke på å gjennomføre studieturer til utlandet. Dersom vi ikke kan reise til utlandet, vil skolen legge opp til relevante studieturer i Norge i samarbeid med elevene.