apply.png
Koronaviruset
Oppdatert info fra skolen

Hvor vil du?

arrow.png

.

 

ÅRETS ELEVSTEVNET UTSETTES.

På grunn av smittevernsregler, avsluttning av årets kull og oppstart av neste års kull ser vi oss nødt til å avlyse elevstevnet i år. Usikre tider har gjort at vi nå måtte ta denne kjedelige avgjørelsen.

I praksis betyr dette at årets jubilanter vil bli invitert til neste års elevtreff.

Velkommen tilbake til Bakketun da 🙂

 

 

PLAN HENTING AV EIENDELER – ELEVER VÅREN 2020

Pr. 20.04.20

I og med at skolene er besluttet stengt resten av våren 2020, legges det nå opp en plan for at elevene skal få gjennomført henting av sine eiendeler på bygget. Det er viktig at hentingen blir lagt opp slik at også smittevernmessige hensyn og tiltak fortsatt blir ivaretatt!

Skolen har vært i dialog med kommunelege/smittevernansvarlige for å få gjennomgått rammene for hentingen.

Plan for henting:

Fra og med mandag 20.04.20 vil det være mulig for elevene å avtale henting av eiendeler på skolen, ut fra følgende forutsetninger:

Helse/smitteverntiltak:

 • Elever/foresatte som kommer til skolen må være friske og symptomfri for korona og luftveissykdommer
 • Gjeldene smitteverntiltak skal følges (håndhygiene, nyse/hostehygiene, avstand til andre)
 • Unngå bruk av kollektivtransport der det er mulig

Gjennomføring:

 • Skolen kan max ha 5 elever på internatet samtidig. Disse kan ha med seg max. 1 foreldre/foresatt inn på skolens internat
 • Skolen legger opp til at elevene kan hente sine eiendeler hver dag i perioden fra kl. 14.00 på ettermiddagen til 09.00 neste morgen i ukene framover til skoleslutt. Dersom noen må vente til etter skoleslutt, avtales det særskilt med skolen.
 • Skolen vil på dagtid (09.00 – 14.00) gjennomføre renholdsrutiner, slik at bygget er klart for mottak av nye elever som skal hente på ettermiddagen
 • Vi søker også å unngå at noen på samme rom kommer samtidig, og flere enn 2 – 3 på samme boenhet samtidig
 • Det er ønskelig å unngå overnatting dersom det lar seg gjøre, men det vil være mulig å overnatte en natt på skolen for de som har lang reise til/fra skolen (elev + 1 foreldre/foresatt)
 • Fredag 8. mai og lørdag 9. mai vil skolen i utg.pkt være stengt grunnet nettbasert avslutningsopplegg
 • Skolens kjøkken vil være stengt, slik at vi dessverre ikke kan stå for matservering
 • Skolen vil ha kontaktpersoner/tilsyn som møter eleven ved ankomst og avreise

Avtale for tidspkt. for henting:

Henting avtales/bestilles på følgende måte:

 • Henvendelse på mail: adm@bakketun.fhs.no
 • Ved å kontakte skolens kontor i tidsrommet 09.00 – 15.00 på hverdager. Tlf. 74049100
 • Husk å skrive/gi beskjed om du har behov for overnatting, kommer alene eller har med deg noen
 • NB! Husk at det er begrenset antall som kan være på skolen samtidig, slik at det er lurt å ha flere alt. tidspkt. for henting
 • Skolen vil også kunne komme til å kontakte elever for avtale om tidspkt. for å fylle dager mest mulig effektivt

Hva skal gjøres:

 • Nedpakking, tømming og rydding av eget rom
 • Enkel nedvasking av eget rom, dvs. tørking av støv, vask av gulv, enkel vask av bad/toalett på rom med egne bad/toalett
 • Henting av utstyr på klasserom/felles lagerrom
 • Innlevering av utstyr lånt fra skolen
 • Innlevering av nøkler til skolen (chip, nøkkelkort, krånøkkel, evt. nøkkelkort til spesialrom)

Vi håper med dette å få organisert og gjennomført hentingen av elevenes eiendeler så greit som mulig. Dersom det er særskilte behov knyttet til henting utover det som kan løses innenfor de rammene nevnt ovenfor, ber vi om at dere tar kontakt med skolen for å avklare dette.

Kontakt:

Alle henvendelser i forbindelse med spørsmål knyttet til koronasituasjonen på Bakketun folkehøgskole, skal rettes til skolens rektor eller administrasjon:

Bakketun folkehøgskole                  74049100                      adm@bakketun.fhs.no

Erling Helland, rektor                       90840632                      rektor@bakketun.fhs.no

 

Bakketun folkehøgskole

 

20.04.20

 

Erling Helland

– rektor –

 

OPPDATERT INFORMASJON – OM STENGING AV FOLKEHØGSKOLER UT VÅREN 2020

Pr. 10.04.20

I løpet av tirsdag 07.04 og onsdag 08.04 mottok folkehøgskolene beskjeden fra departementet om at vi dessverre ikke vil komme til å få starte opp igjen dette semesteret. Skolen la ut informasjon om dette til elevene gjennom kanaler på Facebook i løpet av tirsdag og onsdag.

Dette var en veldig trist beskjed for oss som skole å få, og vi har også stor forståelse for at det var en trist beskjed å få for dere elever!

Som skole opplever vi at det fortsatt er spørsmål som ikke er godt nok avklart fra departementet rundt dette, og vi avventer derfor fortsatt ytterligere informasjon og avklaringer.

I tillegg har vi hatt en første kontakt med med kommunelegen i Verdal rundt dette med henting av elevenes eiendeler. Forhåpentligvis vet vi mer i løpet av neste uke.

Vi vil også måtte komme tilbake til muligheten for å kunne legge opp til å invitere årets elever til en fellessamling ved et senere tidspunkt. Dette er bl.a. avhengig av når det åpnes for denne typen arrangementer.

Undervisning:

Den fysiske stengingen av skolene betyr at skolen skal fortsette den nettbaserte undervisningen også etter påske, med oppstart 15.04.20. Mer informasjon om dette kommer i løpet av 14.04.

Den nettbaserte undervisningen framholdes av departementet som en forutsetning for at skoleåret skal kunne godkjennes iht. lov og forskrift om folkehøgskoler. Det er fortsatt slik at det ikke føres fravær ved den nettbaserte undervisningen, men vi oppfordrer alle til å få med seg så mye som mulig av opplegg inn mot både linjefag, fellesfag og sosial opplegg.

Kontakt:

Alle hendvendelser i forbindelse med spørsmål knyttet til situasjonen rundt Corona/COVID-19 og Bakketun folkehøgskole, skal rettes til skolens rektor eller administrasjon. I tillegg kan det være aktuelt med direktekontakt til kontaktlærerne på de ulike linjene.

Bakketun folkehøgskole                  74049100                      adm@bakketun.fhs.no

Erling Helland, rektor                       90840632                      rektor@bakketun.fhs.no

Marit Holm Byre, inspektør            74049100                       insp@bakketun.fhs.no

Rolf-Arild Saltvik, øk.leder               91136457                      rolf-arild@bakketun.fhs.no

 

Med ønske om fortsatt gode påskedager til dere alle!!!!

 

Bakketun folkehøgskole

10.04.20

Erling Helland

– rektor –

 

Melding fra lånekassen

Oppdatert 09.04.2020

Mange studenter og elever har mistet inntekt fra deltidsjobber som følge av koronasituasjonen. Lånekassen jobber med tiltak for å hjelpe elever og studenter som er i en vanskelig økonomisk situasjon. I den sammenheng ber Lånekassen om at lærestedene veileder elever og studenter som har spørsmål om tiltakene, og de som trenger hjelp i søknadsprosessene.

Regjeringen har lagt frem tre forslag til tiltak gjennom Lånekassen:

 • Lånekassen utbetaler resten av studiestøtten for semesteret i april
 • Fristen for å søke lån og stipend for vårsemesteret 2020 er utvidet til 15. april
 • Studenter som har mistet inntekt kan søke om å få et tilleggslån på 26 000 kroner. Søknaden åpner i mai.

Les mer om tiltakene her

Med vennlig hilsen
Lånekassen

Oppdatering informasjon

05.04.20

Da har vi kommet til påskeferie, og vi får alle forhåpentligvis noen dager som gjør godt. Samtidig er det fortsatt spenning rundt hvordan dagene blir framover, så derfor litt oppdatering:

Aller først om de to som fortsatt er i Sydney. Der har utviklingen i helsesituasjonen til eleven som er syk vært god den siste uka, slik at han ble skrevet ut fredag 03.04, og bor nå på hotell nært sykehuset. Planlagt hjemreise for begge er onsdag 08.04.

For de som var med på samling torsdag 02.04, nevnte jeg et møte som skulle være mellom folkehøgskolene sentralt og statsråden/departementet fredag 03.04. Dessverre kom det ikke så mye nytt ut av dette møtet, slik at vi nå må avvente til 08.04 for neste tiltak og beslutninger rundt både mulig oppstart etter påske, forhold knyttet til økonomi osv.

Skolen oversendte fredag 03.04 oversikt over den økonomiske situasjonen vedr. studieturene til forsikringsselskapet vårt. Det vil nok ta noe tid før de er ferdige med å behandle dette, og vi vil måtte komme tilbake med mer informasjon når vi får tilbakemelding fra selskapet.

Kontakt:

Alle hendvendelser i forbindelse med spørsmål knyttet til situasjonen rundt Corona/COVID-19 og Bakketun folkehøgskole, skal rettes til skolens rektor eller administrasjon. I tillegg kan det være aktuelt med direktekontakt til kontaktlærerne på de ulike linjene.

Bakketun folkehøgskole                  74049100                      adm@bakketun.fhs.no

Erling Helland, rektor                       90840632                      rektor@bakketun.fhs.no

Marit Holm Byre, inspektør            74049100                       insp@bakketun.fhs.no

Rolf-Arild Saltvik, øk.leder               91136457                      rolf-arild@bakketun.fhs.no

 

Med ønske om gode påskedager til dere alle!!!!

 

Bakketun folkehøgskole

05.04.20

Erling Helland

– rektor –

Oppdatert informasjon om stenging – varighet

24.03.20

Skolen mottok i dag varsel om at perioden for stenging grunnet koronasituasjonen er forlenget til 13.04.20. Dette betyr for vår del at vi pr. nå må se på om det blir mulig å starte opp iht. skoleplanen etter påske. Oppstart etter påske vil da isåfall bli onsdag 15.04.20 kl. 12.00, med mulighet for å komme til skolen tirsdag 14.04.20.

Vil understreke at vi fortsatt ikke kan si dette endelig, og ber dere elever og foresatte følge med på oppdateringer fra skolen rundt situasjonen.

Kontakt:

Alle hendvendelser i forbindelse med spørsmål knyttet til situasjonen rundt Corona/COVID-19 og Bakketun folkehøgskole, skal rettes til skolens rektor eller administrasjon. I tillegg kan det være aktuelt med direktekontakt til kontaktlærerne på de ulike linjene.

Bakketun folkehøgskole                  74049100                      adm@bakketun.fhs.no

Erling Helland, rektor                       90840632                      rektor@bakketun.fhs.no

Marit Holm Byre, inspektør            74049100                       insp@bakketun.fhs.no

Rolf-Arild Saltvik, øk.leder               91136457                      rolf-arild@bakketun.fhs.no

 

Bakketun folkehøgskole

24.03.20

Erling Helland

– rektor –

 

 

Oppdatering undervisning i den tiden skolen er stengt

Pr. 23.03.20

I dag hadde skolens pedagogiske personale sitt første fellesmøte etter at alle linjene kom tilbake fra utlandet i forrige uke. Her har vi bl.a. gått gjennom litt føringer for det arbeidet vi som skole nå går inn i med løsninger på ulike plattformer på nett.

Folkehøgskolene har fått som oppgave å legge til rette for nettbasert undervisning, slik som alle andre skoler og utdanningsinstitusjoner i Norge arbeider med i den perioden som skolene er stengt.

Undervisningen hos oss vil ta utgangspkt. i den ordinære timeplanen, selvfølgelig med noe justeringer og tillempinger. Men det pedagogiske personalet går nå i gang med planarbeidet rundt dette. Det vil etterhvert komme informasjon fra kontaktlærere og Marit rundt hvilke nett-platformer som skal brukes i de ulike fagene.

Det vil som tidligere nevnt ikke bli ført fravær i denne perioden, men skolen oppfordrer alle til å delta aktivt i undervisning og opplegget framover. Slik at vi fortsatt kjenner at vi er et folkehøgskolekull i dagene som ligger foran!

Lærerne vil jobbe med å ha oversikt over elever som ikke deltar, slik at vi vet evt. begrunnelser. Meld gjerne i fra om behov for å arbeide med oppgaver på andre tidspunkt enn timeplanen.

Slik det ser ut pr. nå, vil dagen ha følgende tidsplan:

 • Kl. 09.00: Morgensamling med ord for dagen
 • Kl. 09.30 – 12.00: Undervisning/opplegg
 • Kl. 12.30 – 14.30: Studietid med mulig veiledning

Lærere sjekker at alle sine er der, de som ikke har mulighet gir beskjed til sin lærer om hvorfor de er borte.

Oppgaver skal kunne løses på ettermiddag hvis det er best for den enkelte. Dette avtales med lærer.

Videre vil det arbeides for opplegg knyttet til kro/samtalegruppe, fritidsteam, stippekveld og elevkveld. Dette vil vi komme tilbake til etterhvert.

Kontakt:

Alle hendvendelser i forbindelse med spørsmål knyttet til Corona/COVID-19 på Bakketun folkehøgskole, skal rettes til skolens rektor eller administrasjon. I tillegg kan det være aktuelt med direktekontakt til lærere på de ulike studieturene:

Bakketun folkehøgskole                  74049100                      adm@bakketun.fhs.no

Erling Helland, rektor                       90840632                      rektor@bakketun.fhs.no

Marit Holm Byre, inspektør            74049100                       insp@bakketun.fhs.no

Rolf-Arild Saltvik, øk.leder               91136457                      rolf-arild@bakketun.fhs.no

 

Bakketun folkehøgskole

23.03.20

 

Erling Helland

– rektor –

 

Oppdatering Bakketun folkehøgskole og korona

Pr. 19.03.20, kl. 17.30

Situasjonen 19.03.20:

Bakketun folkehøgskole fikk hjem de to siste linjene fra studietur i Australia i løpet av 18.03.20. Tidligere i uka returnerte linjene på studietur i Peru den 16.03.20. Det betyr at alle linjene er tilbake i Norge.

Dessverre er det også slik at en elev på SEA måtte bli igjen på sykehus i Sydney på grunn av en helsesituasjon som gjorde at vedkommende ikke kunne fly hjem sammen med de andre. Vi har også holdt igjen en lærer sammen med eleven. I tillegg har vi god støtte fra Sjømannskirkens representant i Sydney. Vi presiserer at dette er ikke knyttet til koronasmitte!

Vi må bare si at vi er utrolig lettet over å ha fått elevene hjem, og håper at situasjonen raskt blir slik at også de to siste kan komme hjem.

Så er det jo forståelig at det kan bli noen utfordrende dager nå framover. Vi ønsker å oppfordre til å ta anvisningene om hjemmekarantene og gode hygienerutiner på alvor. Hold deg også oppdatert på informasjon fra skolen.

Undervisning på digitale plattformer:

Også folkehøgskolene er utfordret til å legge opp til nettbasert kontakt og undervisning i tiden framover. Marit inspektør arbeider nå sammen med de ulike kontakt- og linjelærere om dette. Elevene på linjene Musikk, Lyd og Teater har kommet noe i gang denne uka, og for SEA, Challenge, Film og Global er dette noe som vi planlegger vil komme i gang i løpet av neste uke.

Så langt har det vært meldt at skolen ikke vil føre fravær for denne perioden. Det er nå varslet at det vil komme en endring knyttet til dette etter hvert, og vi venter informasjon fra sentralt hold i løpet av de nærmeste dagene som vil omhandle dette. Det er derfor viktig at elevene prøver å holde seg godt oppdatert på informasjon fra skolen rundt dette.

Dette er nye arbeidsformer som vil kreve mye av både skolens lærere og dere elever, og vi kan bare oppfordre dere til å bli med på opplegget som blir presentert, så dere får mest mulig igjen for undervisningen i tiden framover. Vi vil også legge opp til noen opplegg i fellesskap både på linjer og for alle, slik at vi minner hverandre på at vi er et folkehøgskolekull fortsatt! Vi kan bare ønske alle lykke til, oppfordre til godt samarbeid, og at vi drar lasset sammen nå.

Skolen er midlertidig stengt fram til 14.04.20:

Som tidligere meldt, ser vi for oss at skolen vil være stengt fram til påske slik det ser ut i dag. I praksis betyr dette evt. oppstart første dag onsdag 15.04.20. Vil vi gi informasjon til elevene rundt dette etter hvert.

Økonomiske konsekvenser for elevene ifm stengt skole under koronaperioden:

Etter hvert begynner vi å kunne ta fatt i en del spørsmål i denne situasjonen som vi ikke har kunnet prioritere tidligere. Et av disse er knyttet til økonomi og forsikringer nå når skolen stenger midlertidig under koronautbruddet. Også dette er ny situasjon for oss, som for veldig mange andre i disse dager. Her er noen retningslinjer foreløpig:

 • Skolepenger /skolefaktura: Forfall på skolepenger betales som vanlig – etter mottatt overføring fra Lånekassen.
 • Reisene: Skolen jobber nå med å få til refusjoner på så mange utlegg vi kan for fly, hotell, måltider, bestilte severdigheter osv som er forhåndsbestilt og betalt pr. dd. Dette er penger som elevene vil få igjen. Hvordan utlegg som ikke er refunderbare skal dekkes, må vi komme tilbake til. Vi som skole vil arbeide med dette inn både mot sentralt hold og de forsikringer vi har. Og vi arbeider for å etter hvert lage så gode oversikter som mulig over påløpte kostnader for elevene for opplegg som ikke ble/blir gjennomført, som evt. kan brukes i kontakt med elevens egen reiseforsikring.
 • Kost og losji: Refusjon for kost og losji som ikke er benyttet når skolen er stengt er et av punktene som folkehøgskolene jobber med sentralt, slik at elever over hele landet skal få en så lik behandling som mulig.

Vi som skole jobber mye med utfordringene om økonomiske refusjoner til elevene, og tar det på stort alvor. Hva den enkelte til slutt sitter igjen med vil komme når alle oppgjør og tilbakemelding fra folkehøgskolen sentralt er på plass. Det er viktig at skolepengene blir betalt på forfall, noe som gjør oppgjøret i etterkant enklere og raskere.

Kontakt:

Alle hendvendelser i forbindelse med spørsmål knyttet til Corona/COVID-19 på Bakketun folkehøgskole, skal rettes til skolens rektor eller administrasjon. I tillegg kan det være aktuelt med direktekontakt til lærere på de ulike studieturene:

Bakketun folkehøgskole                  74049100                      adm@bakketun.fhs.no

Erling Helland, rektor                       90840632                      rektor@bakketun.fhs.no

Marit Holm Byre, inspektør            74049100                       insp@bakketun.fhs.no

Rolf-Arild Saltvik, øk.leder               91136457                      rolf-arild@bakketun.fhs.no

 

Bakketun folkehøgskole

19.03.20

 

Erling Helland

– rektor –

Informasjon vedr. Korona og hjemreise

Pr. 16.03.20, kl. 13.00

Linjene Film/Reiseliv og Global Forståelse reiste som fra Lima i Peru som planlagt i går kveld 15.03.20. Disse reiser etter planen via Schiphol og til ulike destinasjoner i Norge (se info 15.03.20). Vi arbeider for å holde oss oppdatert på mulige endringer i tiltak og reiser.

For linjene Challenge Explore og SEA er bekreftet hjemreise tirsdag 17.03.20 kl. 10.00 australsk tid. Disse reiser etter planen via Bangkok til Gardemoen, hvor de skal lande 18.03.20, kl. 06.50 norsk tid (se info 15.03.20).

Har fått beskjed fra vårt reisebyrå om at det pr. nå skal være mulig å reise videre samme dag, dersom det ikke er helsemessige grunner til at de ikke kan. Det betyr at elevene/foreldre og foresatte bør se på mulighet for å få booket om evt. billetter dere har videre fra Gardemoen. De elevene som får utfordringer med reise videre fra Gardemoen, varsler dette til sine lærere, så må vi prøve å bistå med fly videre fra Gardemoen.

Det er fortsatt slik at det er mange spørsmål vi ikke kan svare på pr. nå. Vi prioriterer fortsatt først og fremst arbeidet med returreiser.

Dersom det er spørsmål, må dere gjerne ta kontakt med skolen:

 • Bakketun folkehøgskole 74049100 adm@bakketun.fhs.no
 • Erling Helland, rektor 90840632 rektor@bakketun.fhs.no
 • Marit Holm Byre, inspektør 74049100 insp@bakketun.fhs.no
 • Rolf-Arild Saltvik, øk.leder 91136457 rolf-arild@bakketun.fhs.no
 • I tillegg kan det være aktuelt med direktekontakt til lærere på de ulike studieturene

16.03.20

Erling Helland

Rektor

Informasjon vedr. Korona og hjemreise

15.03.20, kl. 20.00

Oppdatering av situasjonen for skolen, elevene, linjer på studietur:

Bakketun stengte skolebygget 12.03.20 for de elevene (linjene Musikk, Lyd og Teater) som var på skolen. Disse elevene reiste hjem i løpet av de påfølgende dagene. Her vil lærerne i løpet av den kommende uka ta kontakt med elevene på disse linjene via nettbaserte løsninger.

Linjene Film/Reiseliv og Global Forståelse som pr. nå befinner seg i Lima i Peru, har utreise derfra i kveld 15.03.20, kl. 21.05 peruiansk tid (6 t. bak norsk tid), med ankomst Schiphol, Nederland 16.03.20, kl. 15.10 (europeisk tid). Flightnr. KLM KL 744

Videre fra Schiphol, Nederland har linjene fly til ulike destinasjoner i Norge 16.03.20:

 • Kl. 16.35 til Gardemoen Oslo, kl. 18.20. Flightnr. KL 1149.
 • Kl. 21.05 til Flesland Bergen, kl. 22.50. Flightnr. KL 1193.
 • Kl. 20.35 til Værnes Trondheim, kl. 22.50. Flightnr. KL 1177.
 • Kl. 20.35 til Kjevik Kristiansand, kl. 22.00. Flightnr. KL 1211.

Linjene Challenge Explore og Sport Extreme Australia befinner seg nå i Sydney. Her ser vi nå at våre reservasjoner kommer opp i Thai sin app. for elever og lærere, med utreise fra Sydney 17.03.20, kl. 10.00 australsk tid (10 timer før norsk tid), med ankomst til Bangkok, Thailand 17.03.20, kl. 15.25 thailansk tid (6 timer før norsk tid). Flightnr. TG 476

Videre fra Bangkok, Thailand 18.03.20, kl. 00.20 thailansk tid, med ankomst Gardemoen 18.03.20, kl. 06.50 norsk tid. Flightnr. TG 954.

Hvordan mottak og reiser videre fra Gardemoen og hjem vil kunne gjøres rent praktisk må vi komme tilbake til, da vi pr. nå ikke har full oversikt om hvilke prosedyrer som gjelder. Og som vil gjelde på onsdag 18.03.20.

Det er fortsatt slik at det er mange spørsmål vi ikke kan svare på pr. nå. Og vi prioriterer fortsatt først arbeidet med returreiser.

Dersom det er spørsmål, må dere gjerne ta kontakt med skolen:

 • Bakketun folkehøgskole 74049100 adm@bakketun.fhs.no
 • Erling Helland, rektor 90840632 rektor@bakketun.fhs.no
 • Marit Holm Byre, inspektør 74049100 insp@bakketun.fhs.no
 • Rolf-Arild Saltvik, øk.leder 91136457 rolf-arild@bakketun.fhs.no
 • I tillegg kan det være aktuelt med direktekontakt til lærere på de ulike studieturene

15.03.20

Erling Helland

Rektor

Informasjon vedr. Korona, smitte og skjerping av tiltak

13.03.20, kl. 16.20

Bakketun folkehøgskole har i dag besluttet å avbryte alle studieturer i utlandet, og arbeider nå med å booke om flyreiser fra Australia og Peru. Beslutningen er tatt for å søke å unngå risikoen ved at våre elever blir sittende fast i utlandet i lengre periode.

Bakgrunnen for beslutningen er den usikkerheten som etterhvert råder for i hvilken grad flytrafikk vil fungere i tiden framover. Både inn og ut av Norge, i Europa og i de landene vi har elever i. Grunnlaget for beslutningen er både anbefalinger fra reisebyråene vi samarbeider med, samt uttalelser fra helsedirektør Bjørn Guldvog i går 12.03.20 som råder nordmenn som er i utlandet, hvis de har behov for å komme hjem, at de kommer hjem raskt.

Pr. nå er det planlagt hjemreise for linjene Challenge Explore og Sport Extreme Australia tirsdag 17.03.20, i løpet av ettermiddagen australsk tid. Disse vil i såfall være i Norge onsdag 18.03.20. Reisen går via Bangkok til Oslo. Det vil komme nærmere om tidspkt. og flightnr. etter hvert.

For linjene Film/Reiseliv og Global Forståelse har vi nå fått bekreftet hjemreise 15.03.20. Samme flightnr. og referansenr. som før. Ombookingen gjelder helt hjem til de ulike destinasjonene i Norge. Det vil komme nærmere om tidspkt. etter hvert.

Linjene Challenge og Sport Extreme Australia lander på Gardemoen. Her har elevene egne billetter for reise videre derfra, og vi ber om at dere elever/foreldre/foresatte sjekker om det er mulig å booke om disse.

Skolen har stor forståelse for at dette vil kunne oppleves ugreit. Både i forhold til et ønske om å kunne gjennomføre hele eller deler av studieturene og at dette er et av høydepunktene på skoleåret. Samtidig ønsker vi å ta grep mens det enda oppfattes som en mulighet å få fly hjem til Norge.

Så er det mange spørsmål som kommer opp, som vi ikke kan svare på pr. nå. Slik at det må vi ta etterhvert når vi forhåpentligvis får litt mer mulighet til å tenke godt om flere ting. Akkurat nå har sikkerhet og helse hatt hovedfokus.

Dersom det er spørsmål, må dere gjerne ta kontakt med skolen:

 • Bakketun folkehøgskole 74049100 adm@bakketun.fhs.no
 • Erling Helland, rektor 90840632 rektor@bakketun.fhs.no
 • Marit Holm Byre, inspektør 74049100 insp@bakketun.fhs.no
 • Rolf-Arild Saltvik, øk.leder 91136457 rolf-arild@bakketun.fhs.no
 • I tillegg kan det være aktuelt med direktekontakt til lærere på de ulike studieturene:

13.03.20

Erling Helland

Rektor

 

Informasjon vedr. Korona, smitte og skjerping av tiltak

Pr. 12.03.20

Som de fleste har fått med seg har utviklingen knyttet til Korona, smitte og tiltak utviklet seg fort de siste døgnene. I Norge stenges nå skoler og barnehager for en tid, og i Verdal har kommunelegen som vi forholder oss til som lokal helsemyndighet nå anbefalt at også Bakketun folkehøgskole stenger ned. Dette betyr at de 22 elevene som pr. nå er på skolen vil måtte reise hjem i løpet av de nærmeste dagene. Slik det ser ut nå vil skolen være stengt fram til påske, og vi må komme tilbake med dato for oppstart etter påske.

Vedr. studieturer:

Musikk, Teater og Lyd: Planlagt studietur til New York 24.03-03.04:

USA har stengt landet for innreise fra Europa, noe som får konsekvenser for disse linjene sin studietur. Vi arbeider nå for å få oversikt over refusjoner knyttet til reise, opphold og opplegg. Dette må vi komme tilbake til.

Film/Reiseliv og Global Forståelse – pr. tiden i Peru:

Tilbakemelding pr. 12.03 fra gruppen der er at oppholdet i Peru går greit. Det som evt. kan gi utfordringer der er at Peru vurderer å stenge for innreise fra land med stor spredning, slik Norge nå oppfattes som. Dette betyr at det trolig vil være færre flyreiser til Peru, noe som også påvirker antall fly som reiser derfra. Som igjen kan bety at vi må ta noen grep med tanke på hjemreise. Dette må vi komme tilbake til.

Så har det nå kommet et tiltak som tilsier at alle som kommer tilbake fra reise utenfor Norden skal gjennomføre 14 dagers hjemmekarantene, uavhengig om det er symptomer eller ikke.

Challenge Explore – pr. tiden i Australia:

Tilbakemelding pr. 12.03 fra gruppen der er at oppholdet i Australia går greit. Det som oppleves som utfordrende nå er at gruppen skal videre til Vietnam mandag 16.03, og til Thailand 11 dager senere. Vi arbeider derfor pr. nå med å se på muligheter for å endre/booke om opplegg, slik at vi ikke reiser til Vietnam. Og vurderer også det samme for Thailand. Dette betyr at det kan komme endringer i opplegg og varighet for studieturen. Dette er noe vi må komme tilbake til.

Så har det nå kommet et tiltak som tilsier at alle som kommer tilbake fra reise utenfor Norden skal gjennomføre 14 dagers hjemmekarantene, uavhengig om det er symptomer eller ikke.

Sport Extreme Australia – pr tiden i Australia:

Tilbakemelding pr. 12.03 fra gruppen der er at oppholdet i Australia går greit. Det som oppleves som utfordrende nå er at gruppen skal videre til Thailand onsdag 18.03. Vi vurderer derfor pr. nå med å se på muligheter for å endre/booke om opplegg, slik at vi ikke reiser til Thailand. Dette betyr at det kan komme endringer i opplegg og varighet for studieturen. Dette er noe vi må komme tilbake til.

Så har det nå kommet et tiltak som tilsier at alle som kommer tilbake fra reise utenfor Norden skal gjennomføre 14 dagers hjemmekarantene, uavhengig om det er symptomer eller ikke.

Generelt:

Dette er en krevende situasjon å stå i for alle, også for oss som skole. Vi arbeider for å være godt oppdatert og informert, slik at vi kan ta gode beslutninger.

Dersom det er spørsmål, må dere gjerne ta kontakt med skolen:

 • Bakketun folkehøgskole 74049100 adm@bakketun.fhs.no
 • Erling Helland, rektor 90840632 rektor@bakketun.fhs.no
 • Marit Holm Byre, inspektør 74049100 insp@bakketun.fhs.no
 • Rolf-Arild Saltvik, øk.leder 91136457 rolf-arild@bakketun.fhs.no
 • I tillegg kan det være aktuelt med direktekontakt til lærere på de ulike studieturene:

Verdal, 12.03.20

Erling Helland

Rektor

Beredskapsplan Coronavirus 12.03.20

 

 

 

Beredskapsarbeid studieturer og Coronavirus/COVID-19

Pr. 07.03.20

Vi ser i disse dager en skjerpet oppmerksomhet og beredskap på grunn av Coronavirus og COVID-19. Etter de første utbruddene i Kina er viruset påvist i stadig flere land, og tallene endres raskt. I en rekke land og områder er det nå iverksatt ganske omfattende tiltak (karantene, reiserestriksjoner, stans av aktivitet/virksomhet og lignende) for å bremse/hindre spreding. Eller det forberedes mulige tiltak som kan gi slike omfattende tiltak.

Så langt vi vet er det svært sjeldent med alvorlig forløpende infeksjon hos friske unge personer, men kunnskapen om sykdommen er ufullstendig. Viruset ser ut til å smitte lett, også fra person til person, slik at smittevernråd, reiseråd fra UD og vurderinger fra helsefaglige instanser vil kunne endre seg fra dag til dag.

Oppsummering vurderinger pr. 07.03.20:

Beredskapsplanarbeidet er i stor grad vinklet inn mot at skolen i disse dager gjennomfører sine større studieturer til utlandet. Derfor har dette hatt største fokus pr. nå.

Samtidig har situasjonen rundt antall smittede også steget i Norge, slik at forbyggende tiltak for de elever og ansatte som fortsatt er i landet er viktige å følge. Pr. nå har linjene på turnè på andre folkehøgskoler kuttet en konsert lørdag 07.03 grunnet et større antall influensasmittede ved skolen vi skulle besøke. Det presieres at dette tilfellet IKKE dreier seg om Korona-smitte. Avlysingen er likevel gjort som et forebyggende tiltak både for vår del, og for de skolene vi skal besøke de kommende dagene.

I forarbeidet til turene ligger det også kontinuerlige risikovurderinger knyttet til reise og innhold. Skolen arbeider også for å være godt oppdatert på de siste vurderinger fra UD, Folkehelseinstituttet og andre faglige instanser.

Pr. nå er det ingen anbefalinger fra UD, FHI eller andre som gjør at vi tenker at vi ikke kan gjennomføre studieturene våre.

Så langt er følgende lagt til grunn:

 • Sykdommen ligner på vanlig influensa og luftveisinfeksjon
 • Flyplasser er typiske smitteoverføringssteder, og det er svært viktig med med god hoste- og håndhygiene og at oppdaterte reiseråd følges
 • Vi følger reiseråd fra UD og Folkehelseinstituttet
 • Vi kartlegger situasjonen og følger utviklingen på hvert reisemål i forhold til smitte og prognose
 • Vi kartlegger hvilke tiltak hvert land har satt i gang eller tenker å sette i gang
 • Vi kartlegger hvordan forsikringsselskap stiller seg til evt. ombookinger, og hvilken støtte våre samarbeidene reisebyrå kan tilby
 • Vi følger følgende sider for oppdatert informasjon: UD, FHI, EU, WHO
 • Om Korona Norge: 815 55 015. Legevakt 116 117
 • I tillegg til å bli smittet, vil det også være belastende for våre grupper å havne i karantene. Vi må være forberedt på evt. konsekvenser dette kan gi for gjennomføring av studieturens planlagte opplegg

Oppsummering tiltak pr. 06.03.20:

 • Håndhygiene – vaske med såpe og vann, Antibac
 • Hostevaner – hoste i engangslommetørkle (som kastes) eller i albue
 • Tenke avstand – ikke unødvendig nærme andre (1 meter), ikke dele flaske o.l.
 • Nok hvile – tenk allmenn helsetilstand

Se beredskapsplan Bakketun fhs ifm. Coronoavirus/COVID-19 (pr. 07.03.20)

Beredskapsplan Coronavirus 07.03.20

Beredskapsplan Coronavirus 27.02.20