apply.png
Smittevernplan – Korona/COVID-19
Oppdatert info fra skolen

Hvor vil du?

arrow.png

Smittevernplan Bakketun folkehøgskole 2021/22

Oppdatert pr. 02.07.21

Bakketun folkehøgskole samarbeider sammen både med lokale helsemyndigheter og det landsdekkende folkehøgskolelandskapet for å ha en så god smittevernplan som mulig. Vi ber om at alle elever, ansatte og andre som befinner seg på skolen gjør sitt for å bidra til et høyt fokus på smittevern, og minner om de generelle reglene:

  • Hold minst 1 meters avstand
  • Vask hendene grundig og ofte med såpe og varmt vann, spesielt før og etter måltid. Alternativt brukes desinfiserende gel/væske.
  • Ikke del flaske, glass, kopp eller bestikk med andre
  • Snu deg vekk fra andre dersom du må hoste, og gjør det i albuehulen eller bruk lommetørkle. Ikke spytt!
  • Si fra til dersom du kjenner at du har symptomer på luftveissykdom. Hold avstand til andre dersom du har mistanke om at du er syk
  • Unngå bruk av kollektivtransport dersom du kan
  • Ikke møte opp på skolen dersom du har symptomer på luftveissykdom
  • Vi følger følgende sider for oppdatert informasjon: FHI, EU, WHO

Skolen har laget smittevernplan som inneholder trafikklysnivåer, GRØNN, GUL og RØD beredskap (se vedlegg for fullstendig plan). Alle trinnene inneholder de generelle tiltakene, samt at det vises til mer spesifikke tiltak som er aktuelle for hverdagen på selve skolen.

Elever og foresatte for kommende skoleår 2021/2022 vil få tilsendt oppdatert informasjon vedr. skolens smittevernarbeid i løpet av første halvdel av august.

Erling Helland, rektor

Smittevernplan korona Covid19 Bakketun FHS 02.07.21 EH